Over ons

Holland Bioplastics heeft tot doel het verspreiden, delen en toegankelijk maken van kennis en het verbinden van partijen rondom bioplastics.

Het stijgende bewustzijn rondom de uitputting van grondstoffen en veranderingen van het klimaat, het minder afhankelijk willen worden van olieproducerende landen en de wens om een meer biobased economie te creëren, zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor bioplastics. De voordelen van bioplastics concentreren zich rondom de besparing op fossiele grondstoffen door gebruik te maken van biomassa, het verlagen van de carbon footprint en het aanbieden van nieuwe en innovatieve afvalverwerkingsmethoden zoals composteren en anaëroob vergisten. Daarnaast kunnen verschillende bioplastics ook mechanisch gerecycled worden. Composteren en vergisten zijn met name innovatief omdat beiden de verpakkingen samen met het voedselafval op een milieuvriendelijke manier kunnen verwerken.

De markt voor bioplastics heeft de afgelopen jaren gezonde groeicijfers laten zien en ook voor de komende jaren wordt een stevige groei verwacht. In Nederland zijn naast een aantal Nederlandse bedrijven ook een aantal internationale bedrijven gevestigd en zijn er steeds meer nieuwe bedrijven die zich richten op het produceren of verwerken van bioplastics. Er wordt geïnnoveerd en geïnvesteerd in nieuwe materialen, kennis en technologieën om de transitie te kunnen maken van een lineaire naar een meer biobased en circulaire economie. Dit zorgt voor een belangrijke bijdrage in het creëren van nieuwe banen en daardoor ook aan onze economie.

Verdere innovatie kan ervoor zorgen dat in de toekomst bioplastics ook uit restmaterialen en afvalstromen gemaakt kunnen worden. Bioplastics concurreren in de realiteit niet met voedsel omdat er slechts een zeer kleine fractie van de beschikbare landbouwgronden voor bioplastics gebruikt wordt.

Bioplastics worden wereldwijd al breed geaccepteerd en gebruikt door toonaangevende merken zoals Ford, Nike, Puma, Toyota, Mercedes en The Coca Cola Company. In Netherland worden bioplastics reeds gebruikt door o.a. Albert Heijn, The Greenery, M+N, KLM, Rabobank, Desch, Heineken en Grolsch.

Steeds meer merken (brand owners) herkennen de voordelen en verwerken bioplastics inmiddels succesvol via de bestaande verwerkingstechnieken. Bioplastics worden al toegepast in de verpakkingsindustrie, de foodservice, de land- en tuinbouw, de medische wereld, consumentenelektronica en in de automotive industrie.

Holland Bioplastics is opgericht om o.a. kennis over bioplastics te verspreiden en partijen te verbinden. De vier oprichters zijn Corbion, NatureWorks, Bio4Pack en Braskem, maar deelneming is open voor alle partijen die direct of indirect betrokken zijn bij productie van grondstoffen, materialen en producten, onderzoek en marketing.

Om de markt voor bioplastics verder te ontwikkelen, is er een level playing field noodzakelijk om toegang te krijgen tot grondstoffen tegen een concurrerende prijs. Veel innovatieve producten zoals elektrische auto’s, biobrandstoffen, wind energie en zonnepanelen worden beleidsmatig ondersteund. We nodigen de overheid uit om stappen te ondernemen om gezamenlijk de markt voor bioplastics verder te helpen ontwikkelen.