Holland Bioplastics juicht plannen Unilever voor reductie gebruik nieuw plastic toe

Holland Bioplastics is enthousiast over de plannen van het Nederlands-Britse Unilever om per 2025 de hoeveelheid nieuw plastic voor verpakkingen te willen halveren in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen. De CEO van Unilever, Alan Jope, heeft deze ambitie kenbaar gemaakt in een interview met de BBC.

Om deze plannen te kunnen realiseren wil Unilever hergebruik, recycling en het gebruik van composteerbare plastics stimuleren. Unilever gebruikt jaarlijks ca. 700.000 ton plastic voor diverse soorten verpakkingen.

Richard Kirkman, CTO van afvalgigant Veolia geeft, eveneens in gesprek met de BBC, aan dat hij in zijn afvalverwerkingsfaciliteiten in toenemende mate verpakkingen aantreft “die echt moeilijk te recyclen” zijn. Plastic verpakkingen die in de afvalfase verontreinigd zijn met organische (voedsel)resten (bijv. theebladeren, sauzen of pasta’s) hebben een storend effect op de standaard mechanische plastic recycling. Ook de steeds meer toegepaste combinaties van materialen (zoals laminaten) zijn met traditionele mechanische recycling moeilijk of niet te verwerken (en eindigen derhalve in de afvalverbranding).

Het gebruik van composteerbare materialen als verpakkingsmaterialen is een waardevolle aanvulling voor o.a. Unilever, om de ambities van het bedrijf voor 2025 te bereiken. Composteerbare verpakkingen (mits gecertificeerd volgens EN13432) kunnen samen met de organische mix van keuken- en tuinafval prima in bestaande installaties worden verwerkt” Hiervoor zijn geen aanpassingen in de bestaande installaties noodzakelijk.

Het is van belang dat er bij de keuze van de verpakkingsmaterialen die worden vervangen door composteerbare alternatieven goed gekeken wordt naar het product dat verpakt wordt. Het is bijvoorbeeld wel logisch om een theezakje (dat momenteel deels uit PP bestaat) of een koffiecapsule (vaak aluminium of PP) te vervangen door een composteerbaar alternatief. De verpakking én het verpakte product zijn prima te composteren.

Verpakking van bijvoorbeeld wasmiddelen of shampoo moeten juist niet composteer gemaakt worden omdat ze altijd resten bevatten die niet in een composteerinstallatie thuishoren. Composteerbare verpakkingen kunnen derhalve aanvullend en ondersteunend ingezet worden als traditionele plastic recycling geen uitkomst biedt.

Het gebruik van composteerbare plastics leidt tevens tot inzameling van meer en schoner GFT-afval, betere kwaliteit compost, vermindert de vervuilingen in de plasticrecycling en biedt bewezen alternatieven voor combinatieverpakkingen die nu en ook op redelijke termijn niet te recyclen zijn.

Holland Bioplastics wil met klem benadrukken dat composteerbare plastics geen oplossing zijn voor zwerfvuil of voor plastics in de zee. Dit probleem is een gevolg van ongewenst gedrag van consumenten en bedrijven. Daar waar het in onze mogelijkheden ligt, zal Holland Bioplastics een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem.