Certificering

 

Certificering

In standaarden wordt op Nederlands (NEN), Europees (CEN) of wereld (ISO) niveau vastgelegd aan welke specifieke eigenschappen materialen of producten moeten voldoen of onder welke specifieke condities ze moeten worden geproduceeerd. Zo zijn er standaarden die bepalen of een product composteerbaar is in een industriële composteerfaciliteit, standaarden die de ‘biobased carbon content’ of ‘biomass content’ bepalen van producten en standaarden die bepalen onder welke condities landbouwgewassen moeten worden geproduceerd.

Als deze standaarden eenmaal beschikbaar zijn kunnen geaccrediteerde bedrijven bepalen of bepaalde producten aan de vereisten, neergelegd in de standaard, voldoen. Als dit het geval is krijg je daarvan een certificaat en mag je vaak een bepaald label op je product voeren.

Brochure RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): Normen en Certificaten in de biobased economy

Een paar voorbeelden van beschikbare certificaten die gebruikt worden voor bioplastics.


Certificering voor industriële composteerbaarheid

Standaard: EN 13432 (verpakkingen) en EN 14995 (producten)

Het is verplicht het registratienummer van de certificering bij het logo op te nemen. Het woord ‘composteerbaar’ mag maar is niet verplicht. We raden het wel aan.

1.  Certificeerder: DIN CERTCO (Duitsland)

Kiemplantlogo 7p0314

 

2.  Certificeerder: AIB Vincotte (Belgium)

OK compost vincotte logo
Beide certificeerders bieden ook diensten aan voor het bepalen van de “Biobased Carbon Content” in producten.


Certificering duurzame productie

Bioplastics worden over het algemeen gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat er vaak ook vragen gesteld worden over hoe duurzaam deze grondstoffen geproduceerd worden hebben organisaties hier standaarden, auditing programma’s en certificeringsschema’s voor ontwikkeld. Deze schema’s worden gebruikt door bioplasticfabrikanten:

1.   ISCC PLUS

ISCC PLUS werd in 2012 door het Duitste ISCC Systems GmbH gelanceerd. ISCC staat voor International Sustainability and Carbon Certification System en is gebaseerd op de Europese Renewable Energy Directive (RED). Van orgine is ISCC een certificeringsschema voor biobrandstoffen. In 2012 is het uitgebreid voor de certificering van hernieuwbare grondstoffen die gebruikt worden voor “Short Rotation Crops”, biomaterialen, bioplastics, voedsel en diervoeders. Het schema voor deze producten heet ISCC PLUS. In ISCC PLUS zijn de eisen vastgelegd waaraan een boer moet voldoen wil hij zijn producten verkopen aan fabrikanten die dit logo willen voeren. Ook worden er eisen gesteld om de gecertificeerde landbouwproducten en alle intermediaire en finale producten in de keten te kunnen traceren.

Dit schema is o.a. in gebruik bij NatureWorks BV voor de certificatie van de grondstoffen voor Ingeo (PLA) productie.

2.   Bonsucro

Bonsucro is een non-profit, multi-stakeholder organisatie die de duurzame productie van suikerriet promoot door gebruik te maken van een multi-dimensionaal certificeringsschema en een programma voor continue verbetering.

Dit schema is o.a. in gebruik bij Braskem voor de certificatie van de grondstoffen voor de productie van bio-PE.

3.   Better Biomass

Better Biomass is een internationaal certificatie systeem voor de duurzame productie van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa en de producten die daaruit gemaakt worden. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn ontwikkeld in een multi stakeholderproces samen met bedrijven, overheid en NGO’s en zijn gepubliceerd in de duurzaamheidsnorm NTA8080. Better Biomass wordt gemanaged door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, die de benodigde accreditatie heeft. De audits worden uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke certificeringsbedrijven.  www.betterbiomass.com


Certificering biobased gehalte

Flyer Project certification of biobased content