FAQ

1. Over Holland Bioplastics (2)

Hoe definieert Holland Bioplastics ‘bioplastics’?

Holland Bioplastics hanteert dezelfde definities als European Bioplastics: bioplastics zijn biobased, biologisch afbreekbaar of beide.

De term biobased beschrijft het deel van een materiaal of product dat voortkomt uit biomassa. Bij het maken van een biobased claim, dienen het soort biomassa, het percentage ervan en de meetmethode duidelijk vermeld te worden.

Biologische afbreekbaarheid is een inherente eigenschap van bepaalde materialen die kunnen profiteren van specifieke toepassingen, zoals bioafval zakken. Biologische afbraak is een chemisch proces waarbij materialen met behulp van micro-organismen, degraderen terug in water, CO2 en biomassa. Als materialen kunnen biologisch afgebroken onder bepaalde omstandigheden een in een bepaalde vastgestelde termijn kunnen ze worden geëtiketteerd industrieel composteerbaar (certificering volgens EN 13432 industriële compostering).

Wat is de visie en missie van Holland Bioplastics

Visie
Het is onze visie dat bioplastics een belangrijke bijdrage leveren aan de transitiefase van een lineaire oliegebaseerde economie naar een biobased en circulaire economie.

Missie
Het is onze missie om kennis rondom bioplastics te delen, te verspreiden en toegankelijk te maken voor derden. Doel daarbij is om bioplastics in Nederland stevig op de kaart te zetten en partijen te verbinden. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat Nederland een interessante handelspartner wordt op het gebied van bioplastics in de internationale markt. We hebben daarbij de ambitie om kennispartner te zijn voor de gehele waardeketen van bioplastics.

View category→

2. Algemene vragen over Bioplastics (2)

Voor alle vragen rondom Bioplastics

Kijk hier voor alle vragen rondom bioplastics!

Wat zijn de voordelen van bioplastic producten?

Biobased plastics dragen bij tot het verminderen van de afhankelijkheid van de beperkte fossiele middelen, die naar verwachting aanzienlijk duurder zullen worden in de komende decennia. De langzaam uitgeputte bronnen voor fossiele grondstoffen worden geleidelijk vervangen door hernieuwbare bronnen. Momenteel vooral door eenjarige gewassen, zoals maïs en suikerbieten, of meerjarige culturen (zoals cassave en suikerriet).

Bioplastics beschikken over de unieke mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of zijn zelfs klimaatneutraal. Planten nemen tijdens de groei koolstofdioxide op uit de lucht. Door met behulp van deze biomassa biobased plastic producten te maken, worden er tijdelijk broeikasgassen (CO2) uit de atmosfeer gehaald. Deze koolstoffixatie kan worden verlengd in tijd als het materiaal wordt gerecycled.

Een ander groot voordeel van biobased plastics is dat ze de ‘cyclus kunnen sluiten’ en ze het rendement van hulpbronnen verhogen. Dit potentieel kan het meest efficiënt worden benut door ‘cascadering’, waarin hernieuwbare hulpbronnen in de eerste plaats worden gebruikt om materialen en producten te produceren voordat het gebruikt wordt voor de terugwinning van energie. Dit betekent ofwel:

  1. het gebruik van hernieuwbare bronnen voor bioplastic producten, het enkele malen mechanisch recyclen van deze producten en het terugwinnen hun duurzame energie aan het einde van hun levensduur, of
  2. het gebruik van hernieuwbare bronnen voor bioplastic producten, ze composteren (organische recycling aan het einde van de levensduur van een product, indien dienovereenkomstig gecertificeerd) of vergisten en zo waardevolle biomassa / humus creëren tijdens het proces. De afgevangen CO2 kan in nabijgelegen kassen als voeding dienen om kasplanten te laten bloeien. Indien voor vergisting wordt gekozen, bieden bioplastics een enorm bio-gas potentieel.
View category→

3. Bioplastics markt (1)

Hoe groot is de bioplastics markt – nu en in de toekomst

Op dit moment maken bioplastics nog maar minder dan 1 procent uit van de ongeveer 300 miljoen ton plastic die per jaar wordt geproduceerd. In 2013 bedroeg de wereldwijde productie capaciteit tot circa 1,6 miljoen ton. Maar de vraag stijgt nu er steeds meer geavanceerde bioplastic materialen en producten op de markt komen. Grote merkfabrikanten hebben inmiddels al bioplastic verpakkingen en/of biobased auto-elementen voor vooraanstaande merken geïntroduceerd. In 2018 zal de productiecapaciteit naar verwachting verviervoudigen tot 6,7 miljoen ton.

Bron en voor meer informatie: European Bioplastics.

View category→