Projecten

 

 

Projecten

Ketenakkoord Kunststof Kringloop

Met het Ketenakkoord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk elkaar kunnen versterken en ondersteunen in hun doelstellingen: het oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu (inclusief de rivieren en oceanen). De betrokken partijen willen binnen twee jaar concrete resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt.

Holland Bioplastics maakt deel uit van de Werkgroep Bioplastics die bestaat uit een diverse groep van leden die zich richten op het sluiten van de biobased en circulaire kringloop. De andere leden zijn o.a. bioplastics producenten en verwerkers, overheid, recycling- en compostering experts en kennisinstellingen. Gezamenlijk onderzoeken we hoe we kunnen inspelen op de toekomst. Hoe we systemen op elkaar kunnen laten aansluiten. Gezamenlijk willen we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst!

Op dit moment onderzoekt de Werkgroep Bioplastics de 12 ‘no regret’ toepassingen van bioplastics in samenwerking met overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

Het sluiten van de kunststof kringloop is het doel maar we moeten hierbij realistisch zijn: voor het produceren van nieuwe producten of verpakkingen zullen er in veel gevallen alsnog virgin materialen nodig zijn, met name bij de productie van voedselverpakkingen of verpakkingen waarbij hygiëne van groot belang is.

Indien er virgin materialen nodig zijn, moeten we ook kijken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe materialen, in dit geval bioplastics. Het stijgende bewustzijn rondom de uitputting van grondstoffen en veranderingen van het klimaat, het minder afhankelijk willen worden van olieproducerende landen en de milieuproblemen die conventionele plastics veroorzaken, zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor bioplastics. De voordelen van bioplastics concentreren zich rondom de besparing op fossiele grondstoffen door gebruik te maken van biomassa, het verlagen van de carbon footprint, het uitbreiden van mogelijkheden en het aanbieden van nieuwe en innovatieve afvalverwerkingsmethoden zoals composteren en anearoob vergisten. Daarnaast kunnen verschillende bioplastics ook mechanisch uitstekend gerecycled worden.

Er wordt in Nederland veel geïnnoveerd en geïnvesteerd in nieuwe bioplastics, kennis en technologieën. Dit zorgt voor een belangrijke bijdrage in het creëren van nieuwe banen en daardoor ook aan onze economie. Verdere innovatie kan ervoor zorgen dat in de toekomst bioplastics ook uit restmaterialen en afvalstromen gemaakt kunnen worden. De werkgroep Bioplastics nodigt alle partijen die hieraan bij willen dragen van harte uit om deel te nemen.

Draagtassen dossier

Holland Bioplastics is ook betrokken bij het Draagtassen dossier. Op 23 juni 2015 hebben we een brief gestuurd aan staatssecretaris Mansveld met een kopie aan de Tweede Kamer. In de brief schetsen we een aanvullend beleid om de voordelen van biobased en bioafbreekbare plastic draagtassen in te passen.

Brief Staatssecretaris Mansveld – Aanvullend beleid plastic draagtassen

– wordt binnenkort vervolgd –